Xử lý hiện tượng báo sai email và số điện thoại Nguyên nhân hệ thống báo sai là do nhập dữ liệu lúc đầu không chính xác ví dụ số điện thoại có khoảng trắng dư nên hệ thống báo sai cách khắc phục các em vào tài khoảng trên hệ thống cập nhật lại email và số

Xử lý hiện tượng báo sai email và số điện thoại: Nguyên nhân hệ thống báo sai là do nhập dữ liệu lúc đầu không chính xác ví dụ số điện thoại có khoảng trắng dư,... nên hệ thống báo sai, cách khắc phục các em vào tài khoảng trên hệ thống cập nhật lại email và số điên thoại lại! http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/. Nếu bầm đường link trong mail xác nhận báo lỗi an toàn các em xóa chứ https:// chỉ để chứ thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/EmailConfirm… thôi là được (xem hình)
28/05/2019
4 bình luận:
Lưu Lụa
28-05-2019, 02:00:55
Lee Yoon Seong
Diễm My
28-05-2019, 02:00:55
Nguyên Nguyên làm lẹ sai còn sửa kìa
Minh Trung
29-05-2019, 04:19:22
dạ thưa thầy lên mạng thay đổi nguyện vọng được hông ạ
Diễm My
29-05-2019, 04:19:22
Nguyễn Tâm

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan