Vừa rồi tôi có đăng Video " Phái đẹp với World Cup" để tặng các bạn nói chung và các bạn phái đẹp nói riêng

Vừa rồi tôi có đăng Video " Phái đẹp với World Cup" để tặng các bạn nói chung và các bạn phái đẹp nói riêng. Trong video có chèn nhạc "Ôi Đàn Bà" nhưng chưa kịp chèn lời. Tôi xin đăng lại video này và có chèn lời cho bài nhạc trong video. Tôi xoá video này trong bài đăng trước để khỏi trùng lặp và xin lỗi các bạn đã like cho riêng video này ở bài đăng trước (bạn Lê Thị Khanh, bạn Nguyễna Hương và bạn Trần Thanh Hương)
01/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/minhluong62

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan