Với tui đây là tết Lòng tui vui hơn tết Ko fai vì bán đc nhiều hàng mà vì 3 năm nay làm ngành này ko cần dùng đến sức mạnh truyền thông ko cần chạy qcao KH truyền miệng nhau tin tưởng ủng hộ tui hết lòng

Với tui, đây là tết ! Lòng tui vui hơn tết !!!!!
Ko fai vì bán đc nhiều hàng, mà vì 3 năm nay làm ngành này ko cần dùng đến sức mạnh truyền thông, ko cần chạy qcao, KH truyền miệng nhau , tin tưởng & ủng hộ tui hết lòng.
Dù đôi khi tui làm ăn dở hơi & lười biếng lắm !
Sau 8h tối khách gọi ko bh nghe cả.
Tui hứa năm nay sẽ chụp lại feedback ko lười nữaaaaaaaa đâu, 10.000 KH sẽ đc lưu lại - bắt đầu từ hnay ???
08/11/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan