Video này thay đổi cách nhìn nhận của bạn về Thi Thiên 23

Video này thay đổi cách nhìn nhận của bạn về Thi Thiên 23.
"Đồng cỏ xanh tươi không phải là thung lũng mầu xanh. Nơi bạn nghĩ rằng phần còn lại trong cuộc đời bạn là chỉ cần giơ tay ra là có được đồ ăn ngay.
Lo lắng là bạn đang giải quyết vấn đề của ngày mai với số cỏ của ngày hôm nay. Trong đồng vắng bạn học được rằng người chăn chiên sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn cần ngay tại thời điểm đó, 10’ sau bạn sẽ phải tiếp tục đặt niềm tin của mình vào nơi của người chăn chiên. Luôn luôn vừa đủ."
Dịch và thuyết minh: Lê Cường.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://mucdichcuacuocsong.blogspot.com/
Subscribe: https://www.youtube.com/c/voquang
Facebook: https://www.facebook.com/VoQuang2203
Google Plus: https://plus.google.com/+VoQuang
01/03/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan