Từ một mạng xã hội được sử dụng để kết nối chia sẻ tâm tư tình cảm giữa người với người Facebook đã trở thành tội đồ để chia rẽ con người với nhau

Từ một mạng xã hội được sử dụng để kết nối,, chia sẻ tâm tư, tình cảm giữa người với người, Facebook đã trở thành tội đồ để chia rẽ con người với nhau. Trongtus của mình, Zuckerberg đã viết: “Theo một cách nào đó, Facebook đang được sử dụng để chia rẽ nhiều hơn là kết nối mọi người với nhau. Tôi mong được tha thứ và sẽ cố gắng để làm tốt hơn trong tương lai”.
21/02/2021

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan