Trời ơi lộc lá quá? Hàng vừa cập bến mà các khách nhà TungLiu đã lấy từng lun rùi lè ? Mình đang soạn đơn hàng...

Trời ơi lộc lá quá? Hàng vừa cập bến mà các khách nhà TungLiu đã lấy từng lun rùi lè ? Mình đang soạn đơn hàng để đi ship cho các khách lè ??
29/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/nguyenluutung

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan