Tôi chỉ muốn kêu lên, thật to: Thời gian ơi, dừng cánh lại! Bởi vì tôi còn quá nhiều việc cần làm và phải làm

Tôi chỉ muốn kêu lên, thật to: Thời gian ơi, dừng cánh lại! Bởi vì tôi còn quá nhiều việc cần làm và phải làm... Và chỉ vì bấy lâu nay tôi ở đời cứ như một người phiêu lãng, " cứ Rong Chơi ... Cuộc Đời " mình!!! Rong chơi mê mải... quên hết cả việc phải làm! Nay thì...
21/03/2018
Facebook: https://www.facebook.com/caoquangv
1 bình luận:
Chanh Cao
03-02-2018, 15:58:18
Vậy nếu có dịp xé nháp, Chú muốn lại làm lại ra sao ? Chú có gì muốn chia sẻ với đám hậu sinh ?

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan