Tình cờ đọc thây trên một trang mạng nên chợt có ý muốn ghi lại cho các bạn bè thân hữu các nơi gần xa đọc lại...

Tình cờ đọc thây trên một trang mạng nên chợt có ý muốn ghi lại cho các bạn bè thân hữu các nơi gần xa đọc lại cho vui chút chơi, chớ không hề có ý khoe mẽ chi mô, mong được tất cả cảm thông mà xí xóa cho...
25/03/2018
Facebook: https://www.facebook.com/caoquangv
3 bình luận:
Son Than
03-02-2018, 15:58:17
Mình thích mấy bài ni hơn:http://4phuong.net/ebook/67066697/tho-bon-cau.html
Từ Khắc sơn
03-02-2018, 15:58:17
Thơ hay . nhẹ nhàng nhưng sâu lắng
Caoquang Van
03-02-2018, 15:58:17
Minhf cũng có ý thích như anh, anh Son Than ạ.Cám ơn a đã vào xem...

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan