Tính bổ khuyết chiến lược là hiện tượng một khiếm khuyết phối kết hợp khiến cho một sự thay đổi chu kỳ tài chính do hiện tượng vỡ bong bóng trên một số thị trường tài sản có thể chuyển thành khủng hoảng tài chính Tính bổ khuyết chiến lược là sự phụ thuộc

Tính bổ khuyết chiến lược là hiện tượng một khiếm khuyết phối kết hợp khiến cho một sự thay đổi chu kỳ tài chính do hiện tượng vỡ bong bóng trên một số thị trường tài sản có thể chuyển thành khủng hoảng tài chính. Tính bổ khuyết chiến lược là sự phụ thuộc lẫn nhau mà theo đó những động thái theo một hướng nào đó của một chủ thể trên một thị trường kéo theo những động thái cùng hướng của các chủ thể khác. [ 2,720 more words ]
https://caphesach.wordpress.com/…/khung-hoang-no-chinh-phu…/
25/07/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan