TIẾNG RAO ĐÊM , Phố mòn vọng vẹt tiếng rao, Đường sương gánh gió nhòa vào màn đêm , Ủng ơ vàng vọt ngọn đèn, ...

TIẾNG RAO ĐÊM
Phố mòn vọng vẹt tiếng rao
Đường sương gánh gió nhòa vào màn đêm
Ủng ơ vàng vọt ngọn đèn
Lá bàng đốt lửa sưởi miền gió đông.
Lẻ loi hẻm cụt ngõ vòng
Tiếng rao nghèn nghẹn giữa lòng quặn queo
Giấc mơ còn lấm chân bèo
Gió hun hút phía phận nghèo nổi trôi
Đói no cơm áo xứ người
Vẫn lành lặn tiếng rao mời nhà quê.
05/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009261826956
1 bình luận:
Trần Vạn Giã
06-02-2018, 04:14:32
Hay. Anh sửa vọng vẹt thành vọng lại hay hơn

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan