THU NHỚ

THU NHỚ
Thu vắt ngang vai ngọn gió thề
Xô ghì xống cỏ lả triền đê
Em bay vạt áo, tơ chiều rụng
Núi ấp vành khăn, ảnh nguyệt về
Điểm hẹn hương lèn nghiêng dốc thúy
Nơi ngồi lá trải đượm sao khuê
Tay nào ướm tóc còn khe khẽ
Chẳng xích qua nhau ngại mấy bề
Pt - Tuyên Phạm
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/pham.tuyen5555

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan