?Thông điệp từ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM ??

?Thông điệp từ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM ??
Lời hứa dù có cánh đến mấy cũng chỉ là "chót lưỡi đầu môi" chỉ khi bạn hành động biến lời nói thành hiện thực đó mới là thật tâm
? MANULIFE - CUỘC SỐNG YÊU THƯƠNG ?
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/trang.dinh.7564

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan