THƠ VƯỜN ẢNH MƯỢN , BÓNG XA XƯA, Chiều về , Trên dòng sông vắng , Chèo khua bóng , Nước trong veo , Gió đưa mây, ...

THƠ VƯỜN ẢNH MƯỢN
BÓNG XA XƯA
Chiều về
Trên dòng sông vắng
Chèo khua bóng
Nước trong veo
Gió đưa mây
Chân trời lặn
Bóng ai nghiêng
Thả tay chèo
Chiều về
Trên dòng sông ấy
Đâu còn thấy
Bóng qua đây
Áo tím
Ai bay mềm mại
Loang xa
Mặt nước vơi đầy
Người đã xa
Dòng sông ấy
Một chiều
Một bóng mây theo
Người đã xa ta
Từ đấy
Một chiều
Theo gió heo may
Mặt nước yên
Con sóng dậy
Đò nghiêng
Trống vắng tay chèo
Lau sậy hai bờ
Ngọn vẫy
Mà hoa rụng
Gió bay theo
Chiều lại về
Trên sông vắng
Người xa
Đò đó vẫn chờ
Ai biết
Dòng xuôi thầm lặng
Con đò vắng
Bóng xa xưa.
Tôn Thất Vĩnh
25/4/2018
15/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009155541567
1 bình luận:
Tôn Thất Vĩnh
22-06-2018, 12:31:12
Chuc anh Tam Hau ngay mới vui ve. Cam on

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan