THƠ

THƠ...NGÂY!
Thể theo nguyện vọng nhiều bạn phây!
Hè này cụ in tập đầu tay
Chẳng dám nhận thơ mà là chỉ
Ngây ngô trả nợ thế gian này!
19/6/2018.
Cụ Định.
01/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008171406753

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan