Thắng rồi cả nhà ơi

Thắng rồi cả nhà ơi, tuyệt vời trên cả tuyệt vời Việt Nam Vĩ đại; Hạnh phúc vỡ òa sung sướng; Cho dù bị trọng tài xử ép nhưng chân lý và nhân quả cùng sự nỗ lực sẽ chiến thắng
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/danhtao.le

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan