Tết cạ mông rồi Báo trước Ai mà rủ rê hay ép người khác ăn nhậu là mang tội khẩu nghiệp

Tết cạ mông rồi...
Báo trước ...
Ai mà rủ rê hay ép người khác ăn nhậu là mang tội khẩu nghiệp...
Rủ mà để người khác trả tiền ăn nhậu là tội tham ô chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tín nhiệm...
Nhớ nghe...
Trăm năm bia đá cũng mòn... Ngàn năm bia miệng cũng còn trơ trơ...
20/02/2020

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan