TẬP HỢP CÁC BÀI VIẾT AIIB OBOR Các bài viết trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa VCES và SCIS thời gian qua về các chủ đề xoay quanh kết nối cơ sở hạ tầng của Trung Quốc gần đây

[TẬP HỢP CÁC BÀI VIẾT AIIB, OBOR] Các bài viết trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa VCES và SCIS thời gian qua về các chủ đề xoay quanh kết nối cơ sở hạ tầng của Trung Quốc gần đây. Lưu lại đây để dễ thống kê và cập nhật... BÀI 1: Trung Quốc với AIIB http://www.thesaigontimes.vn/128465/Trung-Quoc-voi-AIIB.html http://nghiencuuquocte.net/2015/04/10/trung-quoc-aiib/ BÀI 2: Giấc mơ Trung Hoa trong thử thách (3 phần) http://vietnamnet.vn/…/cau-hoi-sau-nhung-du-an-khong-lo-cua…# http://vietnamnet.vn/…/nhieu-nuoc-san-sang-tu-choi--ong-nha… http://vietnamnet.vn/…/ai-se-dieu-chinh--giac-mong--cua-lan… http://nghiencuuquocte.net/…/giac-mo-trung-hoa-trong-thu-t…/ BÀI 3: AIIB: Viên ngọc trai đầu trong chuỗi "chiến lược phối hợp" của Trung Quốc (3 phần) http://bizlive.vn/…/aiib-vien-ngoc-trai-dau-trong-chuoi-chi… http://bizlive.vn/…/aiib-vien-ngoc-trai-dau-trong-chuoi-chi… http://bizlive.vn/…/viet-nam-va-aiib-can-mot-cach-tiep-can-… http://nghiencuuquocte.net/…/aiib-vien-ngoc-trai-dau-trong…/ BÀI 4: Cuộc đua của các ngân hàng phát triển tại châu Á http://thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/129944 BÀI 5: Trong cuộc chơi lớn: Nhận diện đòn bẩy cơ sở hạ tầng từ các kết nối với Trung Quốc http://nghiencuubiendong.vn/…/4919-trong-cuoc-choi-lon-nhan… BÀI 6: Đòn bẩy hạ tầng Trung Quốc http://phapluattp.vn/…/don-bay-ha-tang-trung-quoc-bai-cuoi-… BÀI 7: Cẩn trọng với đòn bẩy cơ sở hạ tầng http://www.thesaigontimes.vn/…/Can-trong-voi-don-bay-co-so-…
12/12/2018

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan