TA

TA.
Ta chỉ là người lữ khách
Ghé qua cõi tạm nhân gian
Trú mình giữa đất trời rộng
Chưa gì đã lóng ngóng đi...
Cầu xin nhân gian tha thứ!
Khi ta chưa trọn kiếp người
Cầu xin trời đất rộng lượng
Khi ta non nớt chơi vơi!
Cầu xin em, cầu xin tôi!
Bỏ qua những gì lầm lỗi
Cũng vì nhân sinh ngắn ngủi
Ham đời đốt cháy mình thôi!
24/6/2018.
Cụ Định.
01/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008171406753

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan