Sống trên đời, ai cũng xách ba lô đi vào con đường tìm kiếm Hạnh phúc

Sống trên đời, ai cũng xách ba lô đi vào con đường tìm kiếm Hạnh phúc. Mọi giây mọi phút trong cuộc sống đều nhằm mục đích tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là được sống trong tình yêu
Hạnh phúc là có thật nhiều tiền
Hạnh phúc là ngồi trên đỉnh cao danh vọng
Hạnh phúc là nhu cầu bản thân được đáp ứng...
Hàng nghìn các lý do để ng ta đi tìm hạnh phúc và chiến đấu đến cùng để dành lấy điều họ mong muốn.... Sẽ không có khái niệm sai và đúng nếu bằng mọi giá họ phải có hạnh phúc đó vì mỗi con người lại có tử huyệt khác nhau về cảm xúc, ai thiên cái nào thì hành động vì cái đó.
Nhưng mà xét cho cùng, chỉ khi nào bạn chấp nhận chính bạn và trân trọng những gì bạn đang có thì lúc đó bạn đạt được cảnh giới của hạnh phúc :))
Quan điểm cá nhân thôi nhé ^^ Giờ tớ đi tìm hạnh phúc tiếp đây :))
25/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/thuongph87

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan