Sếp tặng và bảo nghiên cứu xem họ làm thế nào

Sếp tặng và bảo nghiên cứu xem họ làm thế nào? Autodesk họ tạo ra 1 nền tảng chung cho toàn thế giới, còn các nước sẽ tự phát triển thêm cho phù hợp.
Mình: Vâng. Em với GXD sẽ không để cho nước ngoài lấn át lĩnh vực này.
Không thể vài năm sau, chỉ thấy các giải pháp của nước ngoài làm mưa làm gió trong lĩnh vực phần mềm anh/em xây dựng dùng. Và ta phụ thuộc quá thể vào họ. Mà họ có cả thuê ta gia công mới đau.
14/12/2018

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan