Quý vị biết tại sao con người sống trên thế gian này người giàu kẻ nghèo người đẹp kẻ xấu

Quý vị biết tại sao con người sống trên thế gian này người giàu kẻ nghèo, người đẹp kẻ xấu…
Tùy vào duyên nghiệp của mình mà chuyển hóa vào loài chúng sanh tương ứng, vậy nghiệp là gì? Nghiệp là kết quả của hành động của ý nghĩ của lời nói tạo thành sức mạnh và nó gom lại (cộng nghiệp). Khi đó, nghiệp nào mạnh thì sẽ lôi chúng ta vào cảnh giới đó trước.
18/11/2019
2 bình luận:
Hai Nguyen
18-11-2019, 12:31:59
Nam Mô A Di Đà Phật
Phuong Luong
18-11-2019, 12:31:59
Nam Mo A Di Da Phat

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan