***** QUEN *****

***** QUEN *****
quen nhau để nhớ để thương *
Đừng quen để giận để hờn chách nhau *
Quen nhau cho sắc thắm màu *
Cho hương thơm ngát cho nhau nụ cười *
Đừng quen để HẬN nhé người *
Quen nhau để gửi những lời thân thương*
Đừng quen cho mắt lệ vương *
Quen nhau để lại thương thương xuốt đời*
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014753376976

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan