Qua trải nghiệm bản thân khi đi tìm mộ người thân mất tích gần 30 năm, với sự giúp đỡ tận tình, vô vị lợi của...

Qua trải nghiệm bản thân khi đi tìm mộ người thân mất tích gần 30 năm, với sự giúp đỡ tận tình, vô vị lợi của bà Thu ông Đằng ở Hòa Vang, Đà Nẵng, tôi tin rằng có tâm linh cũng như có những nhà ngoại cảm thực sự. Nhưng tôi hết sức bất bình về việc làm bịp bợm, lưu manh của những kẻ đội lốt ngoại cảm, tâm linh để tống tiền người khác! Như trường hợp Nguyễn Thanh Thúy, tức " Cậu Thủy" mà cô Thu Uyên vừa phanh phui gần đây. Tôi cảm nhận rằng có thể tin được vào cái Tâm tử tế của Phan Thị Bích Hằng, bởi cô ta đã giúp được cho nhiều người, nhiều gia đình trong việc đi tìm mộ... Ít nhất, cô ấy không tự đánh đồng mình với đám bịp bợm lưu manh khác lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi bất chính... Vả chăng, việc cô ấy ngừng công việc một khi khả năng đặc biệt ... không còn nhiều cũng là điều trung thực đáng ghi nhận.
21/03/2018
Facebook: https://www.facebook.com/caoquangv

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan