Quà 8/3, Tối qua mình đã có quà, Có quần áo mới ,với Hoa chúc mừng !, Cám ơn con cháu ,người thân

Quà 8/3
Tối qua mình đã có quà
Có quần áo mới ,với Hoa chúc mừng !
Cám ơn con cháu ,người thân ...
Hoa tươi với cả muôn vàn yêu thương
Vui ngày mới-đời lên hương
Yên tâm viết tiếp từng chương cuộc đời !!!
29/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011237625208

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan