Phiên bản màu cờ đỏ trên nền tuyết trắng

Phiên bản màu cờ đỏ trên nền tuyết trắng? Mình tự hỏi ban điều hành và bộ phận marketing của Biti's là những ai mà xuất sắc đến vậy!? Chưa có 1 thg hiệu giày Việt nào làm đc điều tương tự. Mình sẽ mua, ko vì phải trend mà vì người Việt ủng hộ hàng Việt, trí tuệ Việt ?
#BitisHunter #theRedSnow #TựhàoViệtNam #TuHaoVietNam #DiDeTroVe #DiRoiSeDen
10/12/2018

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan