Ơn Nghĩa Sinh Thành Vu Lan Bao Hiếu Với nhung ai còn may mắn đuợc cài bông hồng trên nguc áo trong ngay lễ vu lan

Ơn Nghĩa Sinh Thành
Vu Lan Bao Hiếu
Với nhung ai còn may mắn đuợc cài bông hồng trên nguc áo trong ngay lễ vu lan
Hãy cố gắng hết lòng vâng lời,hiếu kính,lễ phép với Bố Mẹ
Đó là may mắn lớn nhất mà người đó còn có được trên đời này.
Lúc Bố tôi còn tôi đã không làm được điều,Bố mắng tôi hay cãi lại,khi tôi mất Bố tôi mới phát hiện ra rằng....lên tôi rât ân hận,tôi mong moi nguời hãy chân trọng khi còn Bố và Mẹ và hãy ghe lời,đung để Bố Mẹ rơi nước mắt vì bạn.
19/07/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan