Ôi tự do Có hai nhà máy sản xuất áo phông cho Nike ở Mễ Tây Cơ

Ôi tự do...
Có hai nhà máy sản xuất áo phông cho Nike ở Mễ Tây Cơ.
Nhà máy A áp dụng: cho công nhân nhiều quyền tự do hơn, họ tự lập mục tiêu sản xuất, tổ chức đội nhóm, phân chia công việc và cả quyền ngừng làm việc nếu thấy đang có vấn đề.
Nhà máy B áp dụng cách quản lý chặt chẽ, yêu cầu công nhân tuân thủ nhiệm vụ được giao, kèm với đó là những quy định nghiêm ngặt về thời gian, cách thức làm việc.
Kết quả cho thấy hiệu suất lao động của A cao gấp đôi B, lương công nhân ở A cao hơn, chi phí trên mỗi áo của A thấp hơn của B.
Trên đây là kết quả nghiên cứu của giáo sư Richard Locke (ĐH MIT), với kết luận rằng: Hiệu suất chỉ có thể cải thiện khi các công ty thực hiện các chương trình trao quyền cho nhân viên, đem lại các cơ hội học tập cho nhân viên cả những kiến thức chẳng liên quan gì đến công việc, tăng thêm sự tin cậy dành cho các nhóm.
Đại để Hãy trao cho người của mình nhiều tự do hơn thì hiệu suất lao động mới được cải thiện.
Và Google - một trong những nơi được đánh giá là môi trường làm việc số dách trên thế giới - đang áp dụng điều này.
Hãy tìm đọc cuốn Work Rules! (Đã được dịch sang tiếng Việt với cái tên Quy tắc của Google, kèm với tít phụ là Google tuyển dụng và giữ chân nhân tài như thế nào?) của Laszlo Bock - phó chủ tịch cấp cao phụ trách nhân sự của Google.
Ai nên đọc cuốn này: quý vị CEOs, quý vị làm HR, quý vị làm Quản lý và tất cả những ai tin rằng sự tự do của con người làm nên những hiệu suất.
Ai đặc biệt nên đọc: những quý vị nào đã bấm nút thông qua luật an ninh mạng, và pê tê bóc này kia.
25/12/2018

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan