NỒI LẨU ấm thắm nghĩa sư đồ tại nhà đệ tử trong đêm mùa đông giá lạnh

... NỒI LẨU ấm - thắm nghĩa sư đồ ... tại nhà đệ tử trong đêm mùa đông giá lạnh ...
----------------------
* P.s : NẮM - BUÔNG - CHẤP NHẬN ...
Người ta thích nắm hơn buông, mặc dù trên nguyên tắc buông dễ hơn nắm. Những ai biết buông - hoặc biết cách nắm như thế nào cho đúng cách - sẽ không phải chìm trong đau khổ.
We cannot change anything unless we accept it” - chúng ta chẳng thể thay đổi mọi thứ, trừ phi chúng ta chấp nhận chúng ...
* P.s : ... thôi thì, HÀI LÒNG và CHẤP NHẬN ...
26/08/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan