NHỮNG THỨ NGƯỜI TA KHÔNG THỂ MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN

NHỮNG THỨ NGƯỜI TA KHÔNG THỂ MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN...
-??Tiền có thể mua một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian.
?Tiền có thể mua một ngôi nhà nhưng không thể mua một tổ ấm.
??Tiền có thể mua một chiếc giường nhưng không thể mua giấc ngủ.
? Tiền có thể mua một cuốn sách nhưng không thể mua được kiến thức.
? Tiền có thể mua được máu nhưng không thể mua được cuộc sống.
? Tiền có thể mua được thuốc nhưng không thể mua được sức khoẻ.
⚖Tiền có thể mua được bảo hiểm nhưng không thể mua được sự an toàn.
Những gì có thể mua được bằng TIỀN thì thường ĐI LIỀN với HẠN SỬ DỤNG ! <3
Chuyên mục #CuocSong
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/nhung.truong.902266

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan