Những người giàu có chân chính thì bao giờ họ cũng muốn bạn giàu

Những người giàu có chân chính thì bao giờ họ cũng muốn bạn giàu.Đơn giản, bạn giàu thì họ cũng giàu theo vì khi đó bạn có tiền bạn sẽ dùng dịch vụ của họ và nếu có thể cung cấp cho họ những giá trị tốt hơn.Nên ở nơi nào mà có một số người giàu mà mặt bằng dân vẫn nghèo là có vấn đề rồi.Roberkyosaki nói ,một xã hội lành mạnh là giá cả mọi thứ phải càng rẻ;))
13/12/2018

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan