Những dòng tin nhắn , Nam Tào: 6 con (cả dâu rể) có 6 cháu rồi , Sao ko lên đó còn ngồi chi đây ?, N

Những dòng tin nhắn
Nam Tào: 6 con (cả dâu rể) có 6 cháu rồi
Sao ko lên đó còn ngồi chi đây ?
N. Dung :
Cái Bác Nam Tào thật hay ?
Tôi chờ Tin nhắn biết ngày nào lên ?
N.Tào:
Bắc Đẩu hắn ghi họ ,tên
Còn Ta xem xét ai lên khi nào !
N.Dung :
Cám ơn Bác nhé Nam Tào
Tròn 65 tuổi khi nào thì lên ?
N.Tào:
...Nam Tào nhoẻn miệng cười duyên
Nếu trên ấy thiếu Giáo viên mới mời !!!
N.Dung : Hi...hi...hi...
Còn lâu ta mới chầu Trời ...
13/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011237625208
4 bình luận:
Nguyễn Đăng Thuyết
22-06-2018, 10:53:35
N. Dung : Cái Bác Nam Tào thật hay ?Tôi chờ Tin nhắn biết ngày nào lên ?N.Tào:Bắc Đẩu hắn ghi họ ,tên Còn Ta xem xét ai lên khi nào !
Cúc Hoàng
22-06-2018, 10:53:35
O ta vui tính hầy!
Doan Nguyen
22-06-2018, 10:53:35
Saú mươi lăm tuổi chưa già lăḿ .So vơí ông Bà̀nh vẫn thiếu niên.
Nguyễn Hùng.AP
22-06-2018, 10:53:35
100 có lẻ nam tào mới gọi mẹ ạ!an tâm an tâm

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan