Những cách nhập số liệu trình bày diễn giải khối lượng thi công khối lượng hoàn thành trong phần mềm Quyết toán GXD

Những cách nhập số liệu, trình bày diễn giải khối lượng thi công, khối lượng hoàn thành trong phần mềm Quyết toán GXD
Có nhiều cách để trình bày số liệu tính toán khối lượng hoàn thành:
Cách 1. Nhập tại sheet Biểu giá hợp đồng, ngay dưới mỗi công việc
Cách 2. Nhập tại sheet Khối lượng hoàn thành, ngay dưới mỗi công việc
Cách 3. Nhập tại sheet Khối lượng hoàn thành, nhập vào các cột DxRxC(s) dưới mỗi công việc
Cách 4. Chèn thêm sheet tính toán khối lượng riêng
Cách 5. Link từ 1 file khác vào
Cách 6. Nhập trực tiếp khối lượng vào cột khối lượng hoàn thành
.v.v.
Bạn nào muốn tham khảo các file như trong video thì comment ở bên dưới nhé.
22/08/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan