Nhân Ngày Báo chí Việt Nam

Nhân Ngày Báo chí Việt Nam
Kính chúc đài báo ngày càng lớn nhanh!
Dậy thì qua buổi trẻ ranh
Trưởng thành, ai dỗ ai dành mặc ai!Nhân Ngày Báo chí Việt Nam
Kính chúc đài báo ngày càng lớn nhanh!
Dậy thì qua buổi trẻ ranh
Trưởng thành, ai dỗ ai dành mặc ai!
01/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008171406753

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan