Ngoài kia có 100 1000 chiến lược Bạn có thể học có thể biết nhưng để ứng dụng nó lên thành tầm VÔ ĐỊCH có thể áp dụng ra được kết quả là cả 1 quá trình thời gian

Ngoài kia có 100, 1000 chiến lược. Bạn có thể học có thể biết, nhưng để ứng dụng nó lên thành tầm VÔ ĐỊCH có thể áp dụng ra được kết quả^^ là cả 1 quá trình, thời gian.
- Thay vì cố gắng học biết hết mọi thứ. Tại sao chúng ta không tập trung vào những thứ CẦN THIẾT với chúng . Sao ko tập trung vũ khí bạn mạnh nhất:
+ Chiến lược bạn mạnh nhất
+ Công cụ bạn mạnh nhất
Luyện tập cho nó trở thành VÔ ĐỊCH bạn sẽ có tất cả.
Triệu Tử Long có nói: Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá
Thấm!!!
24/09/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan