NGÀY 49 GIÁ TRỊ HY VỌNG Hy vọng vào người khác là giúp họ khắc phục nhược điểm của họ

NGÀY 49 - GIÁ TRỊ: HY VỌNG
“Hy vọng vào người khác là giúp họ khắc phục nhược điểm của họ.”
CHIÊM NGHIỆM
Khi ta để ý ai đó phạm lỗi, ta thường hay phản ứng với những lỗi đó và tập trung chú ý vào những lỗi đó. Ta cứ nói mãi về đề tài ấy cho đến khi người kia nhận ra lỗi của họ. Nhưng người kia hiếm khi nhận được lợi ích từ cách giải quyết như thế. Hoặc do họ thiếu can đảm để nhận lỗi hoặc họ không muốn thay đổi.
ỨNG DỤNG
Khi tôi nhận ra lỗi của ai đó, tôi cần phải chắc một điều là tôi giải quyết một cách có lợi nhất cho người phạm lỗi. Bằng cách tập trung vào những đức tính tốt cùa họ, tôi chắc chắn là họ không nản chí và thay vào đó họ cảm thấy được truyền cảm hứng để có sự thay đổi từ bên trong.
09/08/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan