Nê u ba n liên tu c cho mô t đư a tre ke o mô i nga y như ng nga y đâ u tiên chu ng se ca m ki ch nhưng sau đo nê u ba n không cho chu ng ke o nư a chu ng se oa n tha n ba n keo kiê t

Nếu bạn liên tục cho một đứa trẻ kẹo mỗi ngày, những ngày đầu tiên chúng sẽ cảm kích, nhưng sau đó, nếu bạn không cho chúng kẹo nữa, chúng sẽ oán thán bạn keo kiệt. Câu chuyện này khiến mình liên tưởng đến khi đọc nội dung này. Dĩ nhiên, câu chuyện trên mạng chỉ thể hiện được một phần. Quan trọng là người viết muốn đám đông hiểu câu chuyện theo hướng nào. Cuối cùng thì, làm việc gì cũng nên đặt một chữ #TÂM lên đầu! <3 Chúc cả nhà giáng sinh ấm áp!
03/01/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan