MUỐN THÀNH CÔNG THÌ PHẢI TRUYỀN THÔNG

MUỐN THÀNH CÔNG THÌ PHẢI TRUYỀN THÔNG!
Người xưa có câu "hữu xạ tự nhiên hương", ý nói Nói người (hay vật thể) có tài (hoặc có chất lượng tốt) thì tự nhiên có người biết đến.
Nhưng giờ thời đại của Internet, của mạng xã hội thì câu nói trên cần phải kết hợp với Internet. Chúng ta cần phải thay đổi cách tiếp cận, giới thiệu về mình tới các khách hàng tiềm năng.
1. Bạn không lên tiếng, bạn không tồn tại!
2. Bạn im lặng, thì ai biết bạn có gì?
29/12/2018

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan