Một trong các chiến lược giữ vị thế của người dẫn đầu là copy lại tất cả những cái hay của những đối thủ bám đuôi với tốc độ nhanh và triển khai mạnh hơn gấp nhiều lần

Một trong các chiến lược giữ vị thế của người dẫn đầu là copy lại tất cả những cái hay của những đối thủ bám đuôi, với tốc độ nhanh và triển khai mạnh hơn gấp nhiều lần.
Grab chính thức copy Go-Jek và áp dụng vào các thị trường mà Grab đang thống trị, một phần gây khó khăn cho đối thủ đến sau, một phần là triệt tiêu các đối thủ đã đi trước tạo thị trường.
Trước mắt là các mảng đặt hàng ăn uống, giao hàng, booking order.. sẽ là gặp khó khăn với Grab. Được lợi nhất có lẽ là các anh nắm truyền thông, quảng cáo, đánh nhau càng mạnh các anh càng thích. Có lẽ vì lý do này mà Yeah1 IPO thành công.
22/12/2018

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan