Một trận đấu mang lại nhiều rất nhiều cảm xúc! , - Những bàn thắng của TBN là kết quả của sự kiến tạo

Một trận đấu mang lại nhiều rất nhiều cảm xúc!
- Những bàn thắng của TBN là kết quả của sự kiến tạo.
- Các bàn thắng của BDN có được là vì đội bạn phạm sai lầm!
Chia buồn với TBN và hoan hô CR7!
01/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/NamVanTo3

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan