Một số website có thể khai thác để phục vụ NCKH và giảng dạy

Một số website có thể khai thác để phục vụ NCKH và giảng dạy! Đáng chú ý!
=======================
Dự án WISDOM (Water Related Information System for the Sustainable Development of the Mekong Delta in Vietnam - Hệ thống thông tin liên quan đến nước cho phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long) được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức (BMBF) tài trợ, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và bắt đầu vào tháng 04 năm 2007.
Mục tiêu chính của dự án WISDOM là thiết kế và xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ quản lý về sử dụng đất và tài nguyên nước và đã tạo ra một hệ thống thông tin trên nền tảng Web cung cấp thông tin cơ bản và dữ liệu liên quan đến công tác quản lý phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long ở Việt Nam.
08/04/2020
1 bình luận:
Nguyễn Văn Hiếu
08-04-2020, 02:02:01
Hay!

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan