Một chiến lược cho thời đại kỹ thuật số Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo rõ ràng là những cuộc đổi mới rất quan trọng

Một chiến lược cho thời đại kỹ thuật số Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo rõ ràng là những cuộc đổi mới rất quan trọng. Chúng có một tiềm năng rất lớn để thúc đẩy các giá trị kinh tế và tiến bộ xã hội, từ chế độ chăm sóc y tế cá thể hóa đến những thành phố phát triển bền vững. [ 2,948 more words ]
https://caphesach.wordpress.com/…/lieu-nen-dan-chu-co-song…/
20/12/2018

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan