MN bảo ko lớn nhanh con sắp to bằng mẹ rồi?, Bằng chứng là cái mẹt mẹ nó với mẹt nó gần như nhau rồi ???, P

MN bảo ko lớn nhanh con sắp to bằng mẹ rồi?
Bằng chứng là cái mẹt mẹ nó với mẹt nó gần như nhau rồi ???
P.s: Con tôi hình sự vch
01/07/2018
Facebook: https://www.facebook.com/trang.dinh.7564

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan