Mình ko thạo tiếng Anh lắm, nhưng theo mình thì phát âm chuẩn vẫn tốt, nó dễ nghe đối với những người không thạo...

Mình ko thạo tiếng Anh lắm, nhưng theo mình thì phát âm chuẩn vẫn tốt, nó dễ nghe đối với những người không thạo nghe. Còn nếu phát âm hoặc ngữ điệu không chuẩn, thì nói chậm thôi để người kia hiểu được.
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/beekute4789

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan