Mình đang dịch tài liệu Bitcoin của BLOCKCHAININSTITUTEOFTECHNOLOGY

Mình đang dịch tài liệu Bitcoin của BLOCKCHAININSTITUTEOFTECHNOLOGY.COM 2018, Học viện kỹ thuật Blockchain…nguồn tư liệu uy tín nhất thế giới về Blockchain…PHRASES được tác giả sử dụng triệt để nhằm tạo ra văn phong: NGẮN GỌN, ĐƠN GIẢN và NÊU BẬT CHỦ ĐỂ -- bản chất vốn dĩ của thuật ngữ trong kỹ thuật.
ĐỂ NÂNG TẦM TIẾNG ANH LÊN ĐẲNG, bạn phải nắm vững PHRASE để…HIỂU THẤU các video người Anh, Mỹ nói, để hiểu chính xác điều các GURUS VIẾT TRONG SÁCH và ĐỂ NÓI VÀ VIẾT NHƯ NGƯỜI BẢN XỨ: ĐƠN GIẢN, NGẮN GỌN VÀ NÊU BẬT CHỦ ĐỀ!
Các học viên người Việt học tiếng Anh ngay cả bậc đại học không mấy người THÀNH THẠO PHRASE, CÓ NGƯỜI KHÔNG BIẾT PHRASE LÀ GÌ VÀ THẬM CHÍ CÓ NGƯỜI KHÔNG BIẾT LÀ CÓ PHRASE TỒN TẠI TRÊN ĐỜI…???
30/06/2019
2 bình luận:
Dung Tran
30-06-2019, 02:22:23
PHRASE LÀ GÌ? Phrase là một nhóm từ mà tự nó không có nghĩa. Lý do, phrase không chứa đồng thời ĐỘNG TỪ và CHỦ ĐỀ. Thế phrase ĐƯỢC DÙNG ĐỂ LÀM GÌ? Phrase ĐƯỢC DÙNG ĐỂ BỔ NGHĨA CHO CLAUSE (MỆNH ĐỀ)???
Coin Bpay
30-06-2019, 02:22:23
Like

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan