LỤC BÁT - LẨN THẨN SỰ ĐỜI- VT, NGẪM SUY , Ngẫm suy trong kiếp con người, Hư danh cái bả cả đời đeo mang, Chỉ...

LỤC BÁT - LẨN THẨN SỰ ĐỜI- VT
NGẪM SUY
Ngẫm suy trong kiếp con người
Hư danh cái bả cả đời đeo mang
Chỉ là le lói hào quang
Vinh quang hay nhục cờ tàn mới hay.
HỌA LÀ
Có không quả báo luân hồi?!
Hư danh tiền bạc người đời dành nhau
Mấy ai tin có kiếp sau
Mưu mô chà đạp miễn cầu vinh hoa
Đích cuối là bãi tha ma
Nắm xương nằm đó họa là yên chăng?
05/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009261826956
4 bình luận:
Vũ Thị Yến Sơn
06-02-2018, 04:14:32
Bài thơ và lời bình rất hay .Chúc anh buổi chiều vui vẻ Vũ Việt Thắng
Nguyễn Đông A
06-02-2018, 04:14:32
muốn tu, he he
Văn Lê
06-02-2018, 04:14:32
Tưởng là ra bãi tha ma / Được yên được ổn, lánh xa cõi Trần / Nào ngờ thời cuộc xoay vần / Lại cất lại bốc muôn phần đắng cay / Đời người chết mấy lần đây?
Voduy Phan
06-02-2018, 04:14:32
Hỏa thiêu cho gọn

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan