Lời Chúa: , "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy

Lời Chúa:
"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm...."
Cũng vậy, trong đời sống hằng ngày, khi làm việc gì hay trao tặng điều gì cho ai đó thì đừng kể công, và đừng đòi hỏi người nhận phải thế này thế khác ... Bởi khi vừa kể công, vừa ra điều kiện, lòng thương của chúng ta đã trở thành vô nghĩa! Món quà lúc bấy giờ không còn là lòng mến nữa mà trở thành của nợ!
25/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007320995157

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan