Lần đầu tiên tôi-một nhà báo -viết Facebook

Lần đầu tiên tôi-một nhà báo -viết Facebook .Chưa biết viết gì đây,vì ngổn ngang nhiều nỗi vui buồn cùng thế sự,chưa biết giải bày cùng ai?...Là nhà báo ,đi nhiều,gặp gỡ nhiều.Từ người nông dân cần cù và sáng tạo đến những nhà khoa học tâm huyết với nghề ,từ những giáo viên coi dạy thêm là lẽ sống đến những học sinh không biết học nhiều như vậy để làm gì? Tất cả những người tôi từng gặp sẽ là những người tôi tự nhận thấy mình "nợ" họ.Rồi sẽ có ngày tôi trả món nợ này.Xin hãy cho tôi thời gian
10/03/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008736580625
2 bình luận:
Dolada Nguyen
03-02-2018, 10:50:17
Xuan Hong Nguyen
Nguyen Xuan Hong
03-02-2018, 10:50:17
Đi nhiều, gặp gỡ nhiều.....Vào facebook nhiều, gặp gỡ nhiều....học hỏi nhiều.

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *