Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ông đến từ Mỹ là tiến sĩ khoa học phó chủ tịch của hội đồng nghiên cứu bao gồm 75 khoa học gia

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ông đến từ Mỹ là tiến sĩ khoa học, phó chủ tịch của hội đồng nghiên cứu bao gồm 75 khoa học gia.
Nhưng ngay từ xa, ông và tôi đều nhìn thấy nhau và kết nối ngay. Bởi vì sao ?
Bởi ông và tôi đều có chung một niềm cảm hứng mang tên Ecosphere và chung một tầm nhìn, đó là chia sẻ giúp cho thật nhiều người được đáp ứng một nhu cầu chính đáng chủ động dùng nguồn NƯỚC THỰC SỰ SẠCH.
Rất cảm ơn ông Mark Bartlett vì sự thân thiện và những điều tuyệt vời ông mang đến Việt Nam!
28/09/2019
2 bình luận:
Thuy Trinh Nguyen
28-09-2019, 12:21:12
Tuyệt vời quá em
Ngo Trong Trung
28-09-2019, 12:21:12
Dạ, rất tuyệt vời chị ạ. Chị Thuy Trinh Nguyen là khoa học gia đầu tiên em thực sự nhận được cảm hứng, và giờ đây có người thứ 2 là ông Mark Barklett.

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan