Khi các leader của bạn đang ung dung làm việc thiếu nguyên tắc thiếu kế hoạch thiếu trách nhiệm thiếu sự quan tâm vào kết quả công việc của họ và phó mặc cho nhân viên

Khi các leader của bạn đang ung dung làm việc thiếu nguyên tắc, thiếu kế hoạch, thiếu trách nhiệm, thiếu sự quan tâm vào kết quả công việc của họ và phó mặc cho nhân viên. Họ giao việc như không cùng ae ke sát tình hình. khoing kiểm tra dôn đúc vào báo cáo đầy đủ !
ps: Tin tôi đi ! Bạn sẽ phải đăng bài viết này để cảnh tỉnh họ ! ĐÃ ĐẾN LÚC CHÚNG TA PHẢI CHIẾN ĐẤU RỒI !
01/07/2019
3 bình luận:
Hương Tây
01-07-2019, 02:22:23
vâng , tình trạng đók đã và đang rất phổ biến !
Tùng Nguyễn
01-07-2019, 02:22:23
Hay quá
Mai Mai
02-07-2019, 02:22:23
Cho c mượn phát nhớ

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan