Khi bạn dậy từ 5h sáng lòng bạn thì rạo rực Và bạn lại nghĩ Về những thành công sắp tới Cảm nhận rõ về nó Về 1 sự bùng nổ Đầu tiên là phải dám mơ lớn Giấc mơ phải rõ ràng Lầm lũi tiến lên đến khi đạt được nó

Khi bạn dậy từ 5h sáng.
lòng bạn thì rạo rực
Và bạn lại nghĩ.....
Về những thành công sắp tới.
Cảm nhận rõ về nó.
Về 1 sự bùng nổ...
-- Đầu tiên là phải dám mơ lớn --
Giấc mơ phải rõ ràng
Lầm lũi tiến lên đến khi đạt được nó
Cho dù quá khứ đã có những thất bại, giới hạn ra sao!
Ngã - đứng dậy. Ngã - đứng dậy. Ngã - đứng dậy.
Rồi bạn sẽ đạt được ước mơ của mình.
03/09/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan